Home

Arbetsrätt och arbetsmiljö utbildning

Arbetsrätt I, online. Markera för att jämföra. Påhlmans Handelsinstitut. I denna kurs reder vi ut olika juridiska begrepp, gör djupdykningar i lagtexter och söker information via internet då lagar... Yrkesutbildning. Distans. 12 timmar. Distans. 4 875 SEK Arbetsrätt och arbetsmiljö. - grundläggande kunskap i arbetsrätt, arbetsrättslagen, arbetsmiljö och arbetsmiljölagen. 4 900.00 kr. Studera i egen takt. Studera på distans. Möjlighet att delbetala via Svea Ekonomi. Datum för kursstart*. 2021-05-032021-06-072021-07-052021-08-02. Köp din kurs/utbildning här Arbetsrätt (frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv) Arbetsrätt - fördjupningsutbildning (sociala medier och yttrandefrihet) Bättre arbetsmiljö (BAM) Lär dig hantera besvärliga människor Psykosocial skyddsrond Risker i verksamheten Stress - att hantera och arbeta förebyggande Skyddsombudsrät Våra kur­ser i arbets­rätt och arbets­miljö ger svar på vad som gäl­ler vid upp­säg­ning och avsked, vilka krav på loja­li­tet man kan ställa på en per­son som slu­tat sin anställ­ning och myc­ket mer. Våra kur­ser i arbets­rätt och arbets­miljö vän­der sig till dig som arbe­tar med arbets­rätts­liga frå­gor och som vill bredda din kun­skaps­bas

Utbildning i Arbetsmiljö / Arbetsrätt, Distan

Utbildningen kommer uppdateras inom kort Arbetsrätt är en arbetsrättslig intensivutbildning för dig som vill lära dig förstå, hantera och verka... 3,6 timmar Från 2 245 SE På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering. Du studerar förhållandena inom såväl privat som offentlig sektor. Särskild vikt läggs vid att studera hur EU-medlemskapet påverkar svensk arbetsrätt Vi erbjuder utbildningar i bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och kollektivavtal och tar upp viktiga frågor som påverkar din och dina medarbetares vardag. Vi skräddarsyr även utbildningar när det är önskvärt. Du hittar mer information om våra företags­anpassade utbildningar här En utbildning i arbetsrätt är till för chefer och medarbetare på personalavdelningar som söker kunskaper i ämnet eller har arbetsrättsliga funderingar. Oavsett tidigare erfarenheter i arbetsrätt kan det vara bra att förnya sina kunskaper, då det även sker nya lagstiftningar på det arbetsrättsliga området

Arbetsrätt och arbetsmiljö - Expressa Utbildningscente

Den mest grundläggande kursen är en branschspecifik utbildning inom arbetsrätt, avtal & arbetsmiljö som vänder sig till representanter för trä- och möbelindustrin Organisatorisk och social arbetsmiljö Policy och planer Utbildningar Arbetsmiljö för chefer | Distans. Totalt finns 2 olika kurstillfälle. Utbildningsdatum. 2021-05-18 2021-06-07. 7.700 kr Exkl. moms. Visa utbildning. Arbetsrätt och Arbetsmiljö Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap i arbetsrätt, arbetsrättslagen, arbetsmiljö och arbetsmiljölagen. Kursen behandlar de vanligaste reglerna och situationerna gällande arbetsrätt och arbetsmiljö som man kan möta i arbetslivet Pris (högt till lågt) Längd (kort till lång) Längd (lång till kort) Arbetsmiljöutbildning - för chefer, arbetsledare och skyddsombud. Markera för att jämföra. Sensus. Arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud Ta chansen och skaffa dig ett stadigt grepp om ditt eget ansvar för alla... Arbetsmarknadsutbildning. Distans

Innehållsförteckning. 00.30 Förstärkt anställningsskydd. 02.00 Sjuk arbetstagares immunitet mot uppsägning av personliga skäl. 04.10 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. 08.10 Rehabiliteringsansvar gentemot individ. 11.10 Nya regler om rehabiliteringsplan. 15.20 Rehabiliteringsåtgärder. 18.30 Gränser för arbetsanpassningsåtgärder - ekonomi, arbetsmiljö och organisatio Distans­ut­bild­ning - arbets­rätt och arbets­miljö Med våra inter­ak­tiva distans­kur­ser inom arbets­rätt och arbets­miljö får du möj­lig­het att kom­pe­tens­ut­veck­las i din egen takt vid datorn, mobi­len eller surf­plat­tan. Web­bur­serna sätts ihop av erfarna juris­ter som gui­dar dig genom juri­di­ken Letar du efter utbildning inom - Arbetsmiljö / Arbetsrätt, Yrkesutbildning. Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom det arbetsrättsliga området. Du ska få juridiska metodkunskaper och teoretiska förutsättningar för att självständigt kunna handlägga arbetsrättsliga ärenden. Kursen indelas i två moment. Det första momentet behandlar arbetstids- och arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöutbildning för anställda och chefer

Utbildning - Arbetsmiljö. Glasbranschens asbestutbildning; Utbildning - Bilglas. CABAS Glas - Glasskadekalkylering; Grundutbildning Bilglasarbeten; Grundutb. Diagnos & kalibrering (Hella Gutmann) Grundutb. Diagnos & kalibrering (TEXA) Vidareutbildning - Diagnos & Kalibrering (Hella Gutmann) Fördjupningskurs Stenskottsreparationer; Utbildning - Dörrpartie Den här kursen bygger på dina kunskaper inom arbetsrätt och ger dig användbara verktyg för att kunna bemöta komplicerade situationer på ett tydligt och professionellt sätt. Visa utbildning.se som: Mobil. På de flesta lärosäten består utbildningen av sociologi, psykologi, pedagogik, arbetsrätt och företagsekonomi. Vissa utbildningar inkluderar en praktikperiod i läroplanen, men långt ifrån alla. Det finns både längre utbildningar och kortare kurser att läsa inom områden personal Här hittar du våra öppna kurser i arbetsmiljö/arbetsrätt. Gå någon av våra kvalitetssäkrade utbildningar i arbetsmiljö, arbetsrätt och säkerhet. Frågan om arbetsmiljö angår oss alla inom yrkeslivet. Ständiga konflikter, okunskap om säkerhetsrutiner och stress påverkar inte bara vårt mående, men också driften av arbetsplatsen i stort. Våra kurser i arbetsmiljö stärker dig i det dagliga arbetsmiljöarbetet

"Sverige behöver en politik för nya jobb i fler och

Kurser inom Arbetsrätt JP Infone

Hitta utbildningar i arbetsrät

 1. Under utbildningen går vi igenom arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt gällande kollektivavtal. Man väljer mellan en, två och tre dagars utbildning. Olika deltagare från samma företag kan vara med de olika dagarna. Arbetsmiljö - Arbetsgivarens ansva
 2. dre företag - personer som kommer att arbeta direkt med arbetsrätten. På facksidan handlar det om fackliga företrädare - även skyddsombud. Kursen fungerar också för jurister som intresserar sig för de här frågorna
 3. Milla Jonsson har arbetat många år som utbildare och konsult inom området arbetsmiljö och arbetsrätt. Hon har tidigare utbildat i arbets- och arbetsmiljörätt på Iterum, Gammelkroppa Högskola samt har varit ansvarig för utbildning av chefer på Atlas Copco i arbetsmiljörätt
 4. Inom Hästsportens Folkhögskola genomförs från och med 2021 även utbildningar inom arbetsmarknadsområdet i samarbete med HNS. Under våren erbjuds digitala utbildningar inom arbetsmiljö, varav en specifik för travsporten. Det blir också utbildning inom arbetsrätt och till hösten startar en ny omgång av Ledarpraktikan Häst

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrät

Företag och organisationer har allt att vinna på att arbeta aktivt och effektivt med arbetsmiljöfrågor för att skapa en välmående och hållbar arbetsplats. STQMs föreläsningar och utbildningar inom arbetsmiljö ger förutsättningarna för detta genom såväl teoretisk kunskap, som praktiska metoder och verktyg Utbildningen är gratis att använda. Bakom framtagandet av utbildningen står SKR i samverkan med de fackliga organisationerna. Frågor om utbildningen. Här får du svar på de vanligaste frågorna om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Du kan också ta del av några kommuners och regioners erfarenheter av att ha använt utbildningen Digital utbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av kollektivavtalen

Utbildning - Almeg

Även den EU-rättsliga regleringen inom arbetsrätten och dess betydelse för svenskt vidkommande behandlas. 2) Arbetsmiljö och rehabilitering (15 hp) a) Under moment a behandlas regelverket som berör arbetsmiljön på arbetsplatsen samt rehabiliteringsfrågor. Vidare behandlas diskrimineringsreglerna och regelverket kring arbetstidsområdet Praktisk arbetsrätt. Utbildningen behandlar de viktigaste lagarna på arbetsrättens områden och aktuella kollektivavtal. Det innefattar exempelvis anställningsavtalets ingående, anställningsformer, medbestämmandelagen, arbetstidens förläggning, uppsägning på grund av personliga skäl och uppsägning på grund av arbetsbrist Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp. Förmågan att leda och utveckla människors potential samt kompetens är idag efterfrågad kunskap bland företag och andra organisationer. Med förståelse för områden inom psykologi och sociologi; hur människor fungerar i grupp, om människan i arbetslivet, kommunikation och organisation, ges.

Hitta distansutbildningar i arbetsrät

Innehållsförteckning. 00.25 Utgångspunkter för de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. 02.50 Begreppet organisatorisk arbetsmiljö. 04.05 Begreppet social arbetsmiljö. 06.35 Särskilt kunskarav för chefer och arbetsledare. 08.40 Begreppet ohälsosam arbetsbelastning. 13.40 Begreppet kränkande särbehandling. 16.00 Arbetsrättsliga beskrivningar av begreppet. Gå en öppen kurs i BAM och få ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöarbetet för att förebygga arbetsskador på er arbetsplats. BAM är den populära utbildningen som syftar till att ge ett helhetsperspektiv på begreppet arbetsmiljö och hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga arbetstagare bör samverka för att främja en god arbetsmiljö och undvika arbetsskador Vision och arbetsrätten, grundutbildning. Vision och arbetsrätten, grund är en utbildning som ger dig verktyg för att driva intresseförhandlingar och stärker dig i ditt uppdrag att påverka på arbetsplatsen. I utbildningen får du gå igenom grunderna i de arbetsrättsliga lagarna och ditt kollektivavtal Hitta utbildningar. Distansutbildningar Läs mer. Webbinarier Kollektivavtal och arbetsrätt Ledarskap Säkerhetsparken Aktuellt Covid-19 - Riktlinjer för deltagare och utbildare Läs mer. Läs mer. Få större förståelse för ditt miljöarbete Läs mer Vi måste se till att ha en god och säker arbetsmiljö Läs me

Utbildningen hålls av Susanne Persson. Hon har varit fackligt förtroendevald sedan 2008 och arbetat som chef/ledare i både privat och offentlig sektor. Susanne har studerat genusvetenskap, normmedvetenhet och arbetsrätt vid olika universitet och är idag konsult med fokus på just arbetsrätt och normmedvetenhet Arbetsrätt för medlemmar (2021) Pedagogisk grundutbildning (2021) Så Utbildningar i arbetsmiljö. Bättre arbetsmiljö (BAM) Mer info. Systematiskt Vidareutbildning för skyddsombud (VSO 1) Mer info. Vidareutbildning för skyddsombud (VSO 2) Mer info. Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) Mer info. Kemiska hälsorisker. Mer. Arbetsrätt 3. Arbetstidsförläggning och skiftberäkning. Fördjupning i avtal och arbetsrätt för handledare. Förhandlarutbildning - avancerad. Förhandlarutbildning - lokal. Jämställdhetsutbildning för förtroendevalda. Kollektivavtalet - Gruv. Kollektivavtalet - motpart IKEM. Kollektivavtalet - Teknik

Unionen erbjuder ett flertal e-kurser, webbseminarier och möten i digital form under våren 2021. Med anledning av den rådande pandemin ställer vi in de kurser och aktiviteter som kräver fysisk närvaro Arbetsrätt i praktiken passar dig som hanterar arbetsrättsliga frågor på jobbet, oavsett vilken yrkesroll du har. Kanske är du chef eller verksamhetschef, jobbar inom HR eller är medarbetare med personalansvar. Arbetsrätt i praktiken ingår även i Certifierad HR och Certifierad ledare 2.0. Den här utbildningen är validerad av Srf. Sverige har en omfattande lagstiftning genom arbetsmiljölagen och dess föreskrifter som ställer långtgående krav på arbetsgivare om att uppnå en god arbetsmiljö för sina anställda. Idag bedriver många arbetsgivare ute i landet ett otillräckligt eller direkt undermåligt arbete med arbetsmiljöfrågor, vilket inte minst framgår av de många arbetsmiljörelaterade olyckor som sker.

Det kan vara bra att se över företagets kunskaper i arbetsrätt, arbetsmiljö och kommunikation. Detta är viktigt att veta sina skyldigheter och vad man ska göra om något inträffar. Om man ska delegera arbetsmiljöansvar ska man även erbjuda kunskapen Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. I det här avsnittet tittar vi på hur den svenska arbetsmarknaden har vuxit fram och hur den är utformad. Här förklaras också hur den svenska arbetsrätten ser ut och på vilka sätt man arbetar med att stärka arbetsmiljön i Sverige Anpassad utbildning. Om du är intresserad av att få någon av våra utbildningar på plats, anpassad för din verksamhet, kan du kontakta oss på e-post: utbildning@signon.se. Grupprabatter. För att anmäla grupper och få eventuella grupprabatter går det bra att mejla oss på e-post: utbildning@signon.se. Kommande kurstillfällen 2021. Oktobe

Utbildningar inom Arbetsmiljö Alla ska komma hem efter arbetsdagens slut! Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Arbetsmiljö - TM

Kurser och utbildningar. Här hittar du vårt utbud av kurser och utbildningar som vi kontinuerligt uppdaterar. Under 2020 kommer vi att samarbeta med andra industriförbund för att kunna erbjuda ännu fler kurser och utbildningar. Det enklaste sättet att ta reda på när en kurs eller utbildning ges är att titta i vår kalender Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg - En utbildning om lagar och regler som gäller vid, under och i samband med avslutande av en anställning. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om Arbetsrätt och ledarskap. Vilka lagar och regler som gäller vid, under och i samband med avslutande av en anställning organisationen att leverera bra löner, arbetsmiljö och övriga villkor på arbetsplatserna samt att genom en facklig-politisk samverkan påverka politiken för det gemensammas bästa. Insikter (LO), central eller regional utbildning.. 14 Arbetsrätt och organisationsutveckling 14 Arbetsrätt Kollektivavtalet (IF Metall).

”Det här är inget land för barnfamiljer” | Arbetsvärlden

Utbildningar Prevent - Arbetsmiljö i samverka

Arbetsrätt och Arbetsmiljö, Expressa Utbildningscenter

Utbildning i grundläggande arbetsrätt Få saker är så mycket debatterat som hur lätt eller svårt det är att anställa, eller göra sig av med personer i sin arbetsorganisation. Hur arbetet ska organiseras på bästa sätt, och vem som till slut ska få bestämma, om hur det ska bli i framtiden på vår arbetsplats Vi ger ut böcker som är till nytta för dig som arbetar främst inom kommun, landsting och regioner. Du hittar du bland annat böcker om arbetsrätt, arbetsmiljö och kommunallagen

Distansutbildning arbetsmilj

Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Allmän rättskunskap och This page in English olika anställningsformer, anställningstrygghet och arbetsmiljö. 3. Förvaltningsrättslig översiktskurs samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen! Versioner av kursplanen Utbildningen har ett begränsat antal platser och vi tillämpar löpande antagning - först till kvarn gäller. Sista ansökningsdag är 7 juni 2021. Studietid: 25 augusti 2021 - 19 maj 2022 Studietakt: 25 procent av heltidsstudier. På denna högskolekurs får du ökade kunskaper i både kollektiv och individuell arbetsrätt

Arbetsmiljö. Här kan du som medlem ta del av dokument som är tänkta att underlätta arbetsmiljöarbetet och vara till stöd i olika situationer som riskbedömningar, olycksfallsutredningar, instruktioner, tillstånd och checklistor Det är inte en fördjupningskurs i arbetsrätt utan en översikt med fokus på den statliga särregleringen. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen inom den statliga arbetsrätten och att ge en förståelse för sambanden mellan Regeringsformen, lagar, förordningar och det enskilda anställningsavtalet Sök information, nyheter, utbildning, forskning och kontakter på mdh.se Sök Stäng sökfältet close Sök utbildning Arbetsrätt. arbetsmiljö och diskriminering samt hur detta hänger ihop med EU-medlemskapet. Dessa kunskaper kan du sedan använda dig av i praktiken i ditt yrkesliv. Till antagning.se till Arbetsrätt Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar - den kollektiva arbetsrätten, anställning, anställningsavtal, anställningsskydd, uppsägning, medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling, facklig förtroendeman, arbetstid och kvittning

Arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar

Diskriminering och arbetsmiljö - BG Institute. Arbetsrätt, HR. Diskriminering och arbetsmiljö. Sedan länge har det funnits regler om systematiskt arbetsmiljöarbete mot diskriminering. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och att personal inte skadas eller far illa på arbetet Upattad utbildning för skyddsombud, chef, arbetsledare och fackliga företrädare. Du får ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, samt praktiska tips på hur du kan utveckla din arbetsplats. Ger kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet Med goda grundkunskaper i praktisk arbetsrätt kan du känna dig trygg i din roll och undvika misstag. Du får konkret kunskap i vilka skyldigheter och rättigheter du har att förhålla dig till i din arbetsgivarroll. En utbildning varvat med praktiska exempel från vardagliga situationer som du kan tänkas ställas inför Utbildningen klargör skillnader i nuvarande och framtidens regelstruktur, vad vi vet idag. Klargör arbetsmiljöansvaret ur ett förebyggande, praktiskt och rättsligt perspektiv. Tydliggör hur arbetsmiljöuppgifter kan och ska fördelas. Fördjupning i organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån framtidens regelstruktur i omfattning. Rättigheter och skyldigheter i samband med sjukskrivning och läkarintyg. Den här utbildningen ger Dig som chef övergripande information om vad som gäller i sjukskrivningsprocessen utifrån (arbetsmiljö och arbetsrätt) Från och med 1 januari 2019 har tillståndsplikten för privat LSS- och SoL-verksamhet utökats och förändrats.

Distansutbildning arbetsrätt & arbetsmiljö JP Infone

Massa- och pappersbruk i Sverige; Myndigheter & organisationer; Om massa- och pappersmarknaden; Pappersordlista; Nya produkter från skogsråvara; Trä. Fakta om trä. Användning av olika träslag; Sågning av virke; Torkning av virke; Vedens uppbyggnad. Reaktionsved; Tallvedens uppbyggnad; Trä och fukt; Var och hur man hittar fina furor. Lärarledda utbildningar och konferenser är med vissa undantag tillsvidare inställda 30 dagar i taget där vi avvaktar utvecklingen av coronakrisen.Våra webbutbildningar fungerar som vanligt.. Vi följer myndigheternas rekommendationer, håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena. Höstens planerade utbildningstillfällen finns tillgängliga för anmälan Föruppgifter - göra innan första utbildningstillfället. Följande uppgifter ska göras: Köp böckerna Arbetsrätt och Arbetsmiljö, senaste upplagan (på avdelningens bekostnad) Se filmen om arbetsrättslig lagstiftning. Arbetsrätten. Arbetsrätten. Ingår i utbildningen Vision och arbetsrätten, grundutbildning. Share Utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt. Plats Kalmar. Datum och tid 30 november, 9-16. Har du vidtagit de åtgärder som krävs för att klara en inspektion av arbetsmiljöverket? Vet du vilka skyldigheter du som arbetsgivare har för dina anställda? Anmälan Uppdragsgivaren bokar och bekostar lokal i Stockholm samt teknisk utrustning anpassad för genomförandet av kursen. Kursplan Arbetsrätt, 15 hp. Denna kurs ges som en uppdragsutbildning, vilket innebär att den endast anordnas mot att arbetsgivaren betalar avgift för de av arbetsgivaren utsedda arbetstagare som ska gå utbildningen

“Vi ska bli Sveriges mest hållbara företag”

Personalvetarprogrammet, 180 hp. Starttermin: Hösten 2021 (öppen) Starttermin: Våren 2022 (kommande) Starttermin: Våren 2021 (anmälan stängd) Utbildningen för dig som vill arbeta med personal- och organisationsfrågor, inom arbetsrätt eller arbetsmiljö, med rekrytering, ledarskap, rehabilitering eller personalekonomi Utbildning på master- och magisternivå ingående och upphörande. Gränserna för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Arbetslagstiftning, arbetsmiljö och exempel på verktyg och övningar att använda i hemklassrummet för att bidra till en mer varierad undervisning i arbetsrätt och. Arbetsledning, arbetsrätt och arbetsmiljö. Kursinformation. Kurstid: 2020-12-14—2021-01-22 (15 Yh-poäng, 3 veckor) Studietakt: Bunden, heltid Studieort: Södertälje Har andra erfarenheter från t.ex. arbetsliv och utbildning som kan motsvara kraven ovan Genom Prevent har du som jobbar i privat sektor och är arbetsmiljö- eller skyddsombud (och din chef) möjlighet att söka stöd för arbetsmiljöutbildning. Prevent anordnar utbildningar och det går också att få ersättning för företagsanpassad utbildning. Stödet är en treårig satsning som startade 1 januari 2021

Kursen Arbetsrätt ger dig alla kunskaper du behöver i frågor som rör kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar. Målgrupp. Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö. AMA grund med Anläggning och MER; Arbetsmiljö för chefer (AFA-berättigad) Bättre arbetsmiljö BAM. Kunskaper efter utbildningen i Aktuell arbetsrätt nya infallsvinklar och ny arbetsglädje! Hjärtum Utbildning - Utbildningar med hjärtat på det rätta stället. Utbildningstyper. Kompetensutveckling / Kurs. ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER Advantum Kompetens. 2 dagar Stockholm Statlig arbetsrätt för universitet och högskolor. 17 nov 2020. Kategori Öppen utbildning Datum 2020-11-17 - 2020-11-18 Tid 9.00-16.00 båda dagarna Plats Digital utbildning via Zoom Målgrupp HR & jurister inom Det är inte en fördjupningskurs i arbetsrätt utan en översikt med tydligt fokus på den statliga särregleringen

Mbl och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet. Kursen riktar sig i första hand till förhandlare och MBL-mottagare, ordföranden, förhandlingsansvariga och bolagsstyrelserepresentanter. Insikter eller motsvarande samt grundläggande förtroendemannautbildning. Den här kursen handlar om hur du kan använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet Arbetsrätt i praktiken - aktuella förändringar och nyheter. Föreläsning blandas med workshop och frågor, en riktig arbets- (rätts)dag för dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom företag och offentlig sektor. Dagen arrangeras av Kompetensnätverk i samarbete med Frick HR Consulting AB Utbildningar och konferenser för ett bättre arbetsliv Vi är först med det senaste i våra konferenser! Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa ur ett MTO-perspektiv. arbetsrätt och praktiska åtgärder Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna. Blockutbildning. Denna kurs ingår i vår så kallade blockutbildning. De kurser som ingår är arbetsmiljö- arbetsrätt- och avtalskurser. Du väljer själv om du vill ta del av 1, 2, eller 3 dagars utbildning. Vid val av fler kurser ges rabatterade priser Jur. kand. med påbyggnad inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Tog examen 1996 och har sedan dess arbetat med arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor både inom facklig verksamhet samt inom offentlig verksamhet. Har även en MBA från Handelshögskolan i Stockholm i ledarskap inom ideella organisationer

Arbetsmiljö och arbetsrätt Juridik - Kurslitteratur Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan. Adress. Box 141 221 00 Lund Besöksadress: Åkergränden 1 Lun Öresundshälsan Företagshälsa tror på kvalitet, expertis och sakkunnighet. Vi är därför stolta för vårt samarbete inom arbetsrätt med Ask, Lundgren & Fugleberg Advokater. Ask, Lundgren & Fugleberg Advokater är en advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt. I samarbete erbjuder vi som företagshälsa och advokatfirma utbildning och. Värdeskapande arbetsmiljöarbete - utbildning & implementering. Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM - utbildning & implementering. Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA - utbildning & implementering. Skapa & lev ditt drömliv - personlig utveckling & coaching. Juridisk rådgivning - arbetsmiljö, arbetsrätt & allmän affärsjuridik

Det händer om EU tvingar Sverige till minimilöner

Utbildningen genomförs under 2 heldagar. Teoretiska genomgångar varvas med case-arbete. Detta innebär att vi under kursen kommer att arbeta med verklighetsbaserade fall, där deltagarna diskuterar problemområden och föreslår lösningar. Litteratur/material. Arbetsrätt av Andersson, Edström, Zanderin Arbetsrätt - aktuella lagtexte På denna kursdag så går föreläsarna Annika Blekemo och Martha Gurmu, utifrån sin bok Rehabilitering och arbetsmiljö - en praktisk handbok för arbetsgivare i tio steg, igenom en modell för att kunna hantera arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet på ett effektivt sätt. Modellen bygger bl.a. på Arbetsdomstolens praxis som har.

William tar med dottern till äldreboendet – Kommunalarbetaren

Kurser hos Svensk Handel. Svensk Handel erbjuder kurser inom arbetsrätt och personal, affärsjuridik och butikssäkerhet. Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler under våren 2021. Vi vill samtidigt informera. Arbetsrätt och arbetsmiljö Om nätverket Syftet med det här nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i vår roll som HR-chefer och HR-specialister kring anställning, löner, försäkringar och mycket annat. Det är enklare än du tror! Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge www.hushallningssallskapet.se | 0480-156 70 Välkommen till utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt Mycket bra och lärorikt. Allt intressant, behövs sådan information med jämna mellanrum Arbetsrätt och arbetsmiljö Om nätverket: Syftet med nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i våra respektive HR-roller

Vad är företagsamhet för dig?Leksaksgrossist företagsammast i Kalmar länPå förskolan Myran är tystnaden kul – KommunalarbetarenArbetsgivare bad om barns sjukintyg – KommunalarbetarenHon skriver om kärlek och minutscheman – Kommunalarbetaren

Kort om utbildningen. Som chef behöver du känna till vilka bestämmelser som gäller kring bland annat ledighet, arbetsmiljö, diskriminering och uppsägning. Här får du praktisk träning i fyra olika scenarier. Att hantera medarbetares önskemål och krav ingår så gott som alltid i jobbet som chef, och det går naturligtvis inte förutse. Arbetsrätt i praktiken lär ut grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: aktörerna på arbetsmarknaden, kollektivavtal, anställningen, anställningsförmåner, diskriminering, ledighet, anställningen samt medbestämmande och arbetsmiljö Arbetsrätt i praktiken är en handbok för alla som behöver grund­läggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: aktörerna på arbetsmarknaden, kollektivavtal, anställningen, anställningsförmåner, diskriminering, ledighet, anställningen samt medbestämmande och arbetsmiljö At KTH you will have the opportunity of bringing life to your ideas and, at the same time, contributing to tomorrow's society. Whatever position you have, you can take a lot of personal responsibility in a workplace that has a strong sense of fellowship

 • Scott Arx Plus MIPS.
 • Alvedon katt.
 • Löneförhandling corona.
 • Midjeväska vandring.
 • How I got a job at the UN.
 • Skogsplantor björk.
 • Skisspennor.
 • Melissa Fumero husband b99.
 • Kamomill te sömn.
 • Förvärkar v 31.
 • Straßenmusiker Gitarre.
 • Citat kursivt.
 • Minireningsverk efterbehandling.
 • Menuett Multicooker.
 • Writing a PESTLE Analysis.
 • Supper translate.
 • Cherry Seaborn net worth.
 • Lustlögnare.
 • Amway xs protein powder.
 • Penicillin cocktail Difford's.
 • Krabbelgruppe Düsseldorf.
 • Unvergesslicher Junggesellenabschied.
 • Teleologiska gudsbeviset.
 • Baby Model für C&A.
 • Mentalsjukhus Borlänge.
 • Att leva med GAD.
 • Hvordan finder jeg den rigtige sadel til min hest.
 • Watchmen Wikipedia HBO.
 • Stellenangebote Öffentlicher Dienst Bayern.
 • IMovie Bild in Bild positionieren.
 • Blått kakel bauhaus.
 • Kulturlotse Hamburg.
 • Hög till lågnivå med remote.
 • Varan Australien.
 • 6 åring vill inte sova själv.
 • Beskriva ett ansikte.
 • Plex OS.
 • Gta 5 coquette blackfin.
 • Martensitic hardening.
 • Tibro kommun gatukontoret.
 • Golf R Estate 7.5 review.