Home

Hinduism inriktningar

Hinduism - Bokus - Din bokhandlare

 1. Hinduismen är en komplex religion med olika inriktningar/ traditioner. Det som enar de flesta av dem är tron på ett allomfattande väsen kallad brahman samt läran om själens återfödelse, karma. Inom hinduismen finns fyra stora inriktningar; Shaivism, Shaktism, Vaishnavism och Smartism
 2. Inom hinduismen finns flera stora inriktningar. Skillnaderna mellan dem är så stora att de är som olika religioner. Vaishnavism, eller vishnuism som den ibland kallas, är den vanligaste av inriktningarna. inom vaishnavismen är Vishnu den ende guden som räknas, han är den högsta och sannaste verkligheten - världssjälen brahman
 3. Hinduism eller Sanatana dharma är samlingsnamnet för en rad indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska begrepp. Det finns inte någon vedertagen definition av hinduismen som religion eftersom den inte har någon grundare, ingen av alla erkänd helig skrift eller någon övergripande organisation. Gemensamt för de flesta riktningar inom hinduismen är likväl föreställningen om en allomfattande princip eller väsen kallad brahman och läran om själens.
 4. Inom hinduismen finns fyra stora inriktningar. Skillnaden mellan dem är så stor att de är som olika religioner. En grupp dyrkar Shiva som den främsta guden och ser honom som en symbol för den högsta sanningen och verkligheten - världssjälen brahman. Det är shaiviterna

Inom hinduismen finns flera stora inriktningar. Skillnaden mellan dem är så stora att det ibland verkar vara olika religioner. Den här gruppen dyrkar Shiva. De hör till en av de fyra största inriktningarna, Shaivismen, eller Shivaism som den också kallas Hinduism-Riktningar. Hinduism-Riktningar. Inom hinduismen kan man inte som inom andra religioner tala om direkta riktningar men man kan. ändå tydligt urskilja tre olika frälsningsvägar som i sin.. I samma anda har Hindusimen inkluderat inslag från nya kulturer och religioner. Många inriktningar av hinduism har också uppkommit bland dessa olika läror, så som Shaivism (där man främst dyrkar Shiva) och Vaishnavism (där man nästan helt uteslutande dyrkar Vishnu). Att vara hindu. Som hindu tror man på själavandring (reinkarnation) En annan viktig del av hinduismen är meditation och yoga. Till meditationen hör ett mantra, ett så kallat heligt ord som hjälper en att fokusera på meditationen - t.ex. aum. Yoga är ett samlingsbegrepp för de olika tekniker man kan använda sig av för att nå andlig insikt

Den klassiska hinduismen växte fram omkring 500 f Kr, då den norra delen av Indien förändrades. Invånarnas intresse för den härskande vediska offerreligionen minskade och nya läror, bland andra buddismen, påverkade samhället. Hinduismen fick därefter en mer filosofisk inriktning; ett sökande efter sanning och mening Inriktningar - hinduism och buddhism. Hinduismen rymmer många gudar och traditioner. Vanligen är skillnaderna mellan inriktningarna inte en fråga om hur man tolkar heliga skrifter utan hur man dyrkar olika gudar. I södra Indien är kulten av guden Shiva vanligast

Världsreligioner – en översikt

Enligt hinduismen utgår allt från Gud. Den högsta gudomen är evig och opersonlig. Men den kan också vara en gud som är en person, oftast guden Vishnu, guden Shiva eller Gudinnan. Under Gud, den högsta gudomen, står Brahma, den gud som skapar världen. Brahma finns under en viss tidsperiod och när den är slut återgår världen Inom hinduismen förekommer flera stora inriktningar. De skiljer sig så mycket från varandra att de är som olika religioner. Den här gruppen dyrkar olika gudinnor. De tror att alla gudinnor är variationer av en: Devi. Och hon är i sin tur en symbol för feminin kraft - shakti. Och det är den kraften som gruppen dyrkar Gemensamt för hinduismen och buddhismen är att varje återfödelse är bestämd av lagen om karma, d.v.s. summan av de positiva och negativa handlingar individen har utfört under sitt föregående liv.. Buddhister anser att sinnet bör vara fritt och opåverkat för att man ska handla rätt och vara koncentrerad

Panteism - Olika inriktningar. Av tarotguiderna den 6 september, 2018 Religioner. Ordet panteism kommer från grekiskan och betyder att allt är gud. Med det menar man att panteismen är en gudsuppfattning som bygger på att man tror att naturen, världen och universum utgörs av ett andligt väsen. Man anser alltså att allt är ett. hinduism; Bhaktifromhet är en riktning som innebär att man möter Guds kärlek med hängivenhet och (14 av 96 ord

Hinduismens inriktningar - Religionen Hinduis

 1. ) från SO-läraren David Geiser som tar upp centrala begrepp, historia, levnadsregler inom hinduism. Här görs också en jämförelse med de andr
 2. Den buddhistiska inriktningen theravada är den näst största inriktningen med nästan 36 procent av utövande buddhister. Denna inriktning finns framför allt i Sri Lanka, Laos, Vietnam, Kambodja, Burma och Thailand. Theravada ses som Buddha ursprungliga lära och är också den äldsta läran
 3. Hinduismens riktningar. Av Peter B. Andersen. Hinduerna betonar hinduismens enhet. De tre stora gudarna samarbetar för att skapa, upprätthålla och förstöra världen. Ändå delas hinduerna in i olika riktningar när det gäller hur de utövar religionen
 4. Hinduismens inriktningar: Vaishnavism. LEKTIONVideo, Quiz. Inom hinduismen finns flera stora inriktningar Skillnaderna mellan dem är så stora att de är som olika
 5. Riktningar inom judendomen. Innehåll. Det finns många olika riktningar inom judendomen. Det beror på att judarna i alla tider varit tvungna att leva på olika sätt och anpassa sig efter varierande situationer på olika ställen i världen. Vi ska nu gå igenom de tre stora huvudriktningarna, men det går såklart att dela in dessa i ännu.

Religion - Hinduismens inriktningar: Vaishnavis

Vaishya, en av de ursprungliga fyra samhällsklasserna (varnas) i Indien.Enligt den skapelsemyt som finns i den äldsta bevarade hinduiska skriften Rigveda härstammar de från urmänniskan Purushas lår. Deras uppgift i samhället var ekonomisk och produktiv och deras ursprungliga uppgifter var, odling, boskapsskötsel och handel. [1] Så småningom togs det praktiska jordbruksarbetet över. Hinduismens riktningar Hinduerna betonar hinduismens enhet. De tre stora gudarna samarbetar för att skapa, upprätthålla och förstöra världen. Ändå delas hinduerna in i olika riktningar när det gäller hur de utövar religionen. En indisk skådespelare utklädd till guden Rama serverar mjölk till.. Hinduism är en polyteistisk religion och det betyder att dom tror på flera gudar. De finns tre gudar som är viktigare än de andra. Brahma, som är världssjälen. Vishnu som är den gud som håller upp världen. och Shiva som är den förstörande guden. Hon bygger upp och bryter ner. Det finns ingen treenighet. Inriktningar: Av: Fato

Hinduism - Wikipedi

 1. Buddhismen har sitt ursprung i hinduismen men Buddha kom att omtolka centrala tankar inom hinduismen. Det som finns kvar är tankarna kring kretsloppet och karma. Det som försvunnit, eller fått annan betydelse, är Gud, världssjälen, själen och själens befrielse
 2. Hinduismen är en mycket gammal religion, den har ingen grundare, ingen central instans och den är inklusiv på det sättet att den har lätt att införliva nya tankar i sig. Många hinduer ser det som om den alltid funnits, en syn som avspeglar sig i dess namn på sanskrit Sanatana dharma (den eviga ordningen)
 3. erande inriktningen inom hinduism med ungefär 70% (900 miljoner) av hinduer som anhängare
 4. Nationalism och hinduism. De regerande hindunationalisterna förväntas få ny majoritet vid det pågående parlamentsvalet i Indien. Under deras styre har landets mytologiska förflutna förhärligats, vilket lett till religiösa konflikter och historieförfalskning. 21 april 2004 av Sören Wibeck

Religion - Hinduismens inriktningar: Smartis

Buddhismen har bland annat theravada och mahayana som inriktningar. Men när jag har sökt på internet angående hinduismen så har jag hittat fyra stora inriktningar; Vaishnavism, Shaivism, Shaktism och Smartism. (beroende på vilken gud man dyrkar). Men sedan får jag också upp dessa vägar som kunskaps-, handlings-och kärlekens väg som. Att utöva hinduism När man är hindu förväntas man att be och gå till tempel. Man behöver dock inte utöva hinduism i ett tempel utan man kan be och lämna offergåvor hemma också. Förr i tiden bad man framför en öppen eld men nu brukar man gå till tempel, fast det är inget krav att be från ett tempel Inriktningar . Det finns två huvudinriktningar inom hinduismen, Dharma och Moksha. Dharma vill att man ska bidra till samhället, att umgås med andra människor och göra en god gärning. Du har ett ansvar gentemot andra levande varelser samt dina medmänniskor

Moksha - Frälsningen inom hinduismen, att bli befriad från återfödelse, atman blir en del av Karma - Människans handlingar som bestämmer om man är på väg mot moksha. Kastsystem - Ett system som har präglat Indiens samhälle som delar in människor i olika gruppe Hinduismens heliga skrifter är vedaböckerna och i dom böckerna finns sånger till gudarnas ära, upanishaderna och det är en tolkning av vedaböckerna, bhagovadgita som är historier om avataren Krishna. Hur man utövar religionen Religionen går ut på att komma ut ur samsara. Det finns olika vägar att lyckas

Hinduisk begravning. En hinduisk begravning är ofta individuellt anpassad. Hinduismen är både en religion och ett socialt system med många olika inriktningar, som i många fall lika gärna kan betraktas som olika religioner sinsemellan Hinduism och Buddhism. Grundskola 8 - 9 Religionskunskap. Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Hur religionerna tolkas i dagens samhälle och inom religionen (olika inriktningar, hur de tolkar religionen och varför) Huvuddragen kring deras histori Trimurthi - hinduiska treenigheten Många tror att de olika gudarna bara är olika delar av Brahmans personlighet Det är också vanligt med Bakhti, vilket innebär att en särskild gud dyrkas Hindusimen är alltså även monoteistis

Själavandring eller reinkarnation; från latin: re: åter och karnis: kött, det vill säga åter i köttet, är ett begrepp för trosföreställningar som innebär att en människas själ inte dör med kroppen, utan att hela själen, eller delar av den, kan föras vidare till en ny kropp, endera i människa eller djur.. Centralt i den hinduistiska synen på reinkarnationen är samsara. Templen. Brahmas tempel. Det finns tempel överallt i Indien. Nya tempel, uråldriga tempel, enorma tempel och små kapell i byarnas utkanter. Det är litet märkligt, eftersom en hindu inte har någon koppling till något speciellt tempel, på samma sätt som kristna är kopplade till en speciell kyrka Religion i åk 9 - två delarbetsområden. Hinduism och buddhism. Centralt innehåll i fokus: centrala tankegångar, urkunder, varierande tolkningar och bruk, sambandet mellan religion och samhälle, hur livsfrågor och identitet formas av religion, riter och deras funktion

Granska Olika Inriktningar Inom Buddhismen [år 2021] samling av fotoneller sök efter Olika Riktningar Inom Buddhismen och även Olika Inriktningar I Buddhismen. Hinduism_och_Buddhism_ - Fr\u00e5gor prov 1 1 Problematisera Detaljer. Religion - Lär dig allt om världens 5 största religioner. Detaljer. Var Finns Buddhismen Hinduism - Högtider: Produktionsår: 2018: Tillgänglig: Från: 2018-10-01: Ämnen: Religionskunskap > Hinduism : Ämnesord: Diwali , Fasta , Hinduism , Högtider , Religion , Religionsutövning , Religiösa riter , Traditione Inom buddhismen finns det inte olika inriktningar, men de finns olika sätt av läran, de som ville gå Buddhas väg till verklig och hållbar lycka. De som satsade allt var framförallt nunnor och.. Buddhism/Hinduism I varken buddhismen eller hinduismen så får man döda något levande. De största inriktningarna inom buddhismen är theravada, mahayana, zenbuddhisterna och dom tibetanska buddhisterna. Mahayana tempel innehåller många olika föremål b.la statyer, bilder och ljus Alla religioner som har studerat har inriktningar såsom protestantisk, teravadabuddhism, shiamuslim och så vidare. Vad är det som har gjort att dessa riktningar har skapats, går det verkligen att tala om t.ex. islam och säga att så här är det

Religion - Hinduismens inriktningar: Shaivis

Innehåll: Gleerups Religion 4-6, planering: Hinduism samt eventuellt annat multimodalt material. Tidsperiod: November, december 2020, januari 2021. Arbetssätt: Eleverna arbetar med våra digitala läromedel samt eventuellt annat multimodalt material i klassrummet och har genomgångar samt grupparbeten och redovisningar i olika former 9. Vad är den största skillnaden mellan sikhism och hinduism? (1p) 10. Vem grundade buddhism? (1p) 11. a, Vilka två stora inriktningar finns det inom buddhismen? (2p) b, Redogör för de största skillnaderna för inriktningarna?(4p) 12. Vilka är de fyra ädla sanningarna? (1p) 13

Hinduism-Riktningar - 1900-talet - Google Site

Inriktningar. Att leva som hindu och buddhist. Riter. Högtider. Heliga skrifter . Frågor att fundera på till provet: - Varför liknar religionerna varandra? - Vilken funktion fyller de olika riterna och högtiderna? - Hur är det att leva som hindu/buddhism jämfört med hur ditt liv ser ut Hinduism och Buddhism: en introduktion. Denna ingång behandlar skulpturanvändandet och centrala lärosatser inom hinduism och buddhism. Hur ska du förstå och förhålla dig till en skulptur föreställande din Gud? Vi diskuterar också förhållandet mellan buddhism och hinduism Hinduism betyder egentligen Indiens tankesystem, men hinduerna kallar sin lära för Santana Dharma (den eviga läran). Buddhismen har sina rötter i Hindusimen. Buddha själv var hindu och därför har Buddhimsen mycket gemensamt med hinduismen. Det var först efter Buddhas död som buddhismen blev en självständig religion

Hinduism - Allt om Hinduismens historia, utveckling och nuti

Instuderingsfrågor hinduism och buddhism 1. Förklara dessa. Kajsa persson, johannes georgson 9 b grupparbete. Religion - Hinduismens inriktningar: Vaishnavism. Hinduismen & Buddhismen - Google Slides. Den åttafaldiga Vägen. Skulpturhallen / Hinduism och buddhism.

Hinduismen Religio

Buddhism-Riktningar. Buddhism-Riktningar. Inom buddhismen har det utvecklats tre stora riktningar: Theravada (Hinayana), Mahayana och Vajrayana. Theravada - den gamla läran (de äldstes lära) (Eller.. HINDUISM Hinduism (även Sanatana Dharma eller Vaidika-Dharma , sanatana dharma betyder evig plikt eller evig religion) är en av de äldsta kvarlevande religionerna. Hinduismen har många och stora riktningar, som lika gärna kan betraktas som olika religioner. Hinduismen har 900 miljoner anhängare, de flesta i Indien Re 7-9 Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.; Re 7-9 Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.; Re 7-9 Huvuddragen i världsreligionernas historia

Hinduismen - Mimers Brun

Hinduism. Hinduismen har ett stort antal olika inriktningar och ett ännu större antal olika gudar att tillbe. Gemensamt för alla hinduer är dock tron på reinkarnation. Reinkarnation är ett annat ord för återfödelse och innebär att du återföds i en annan livsform Himalaya till Bangladesh. Ganges är den heligaste platsen inom hinduism. Därför finns det många städer runt Ganges. Levnads reglerna är: 1.inte skada något levande väsen, 2.inte ljuga, 3.inte stjäla, 4. inte leva okyskt ! 5.man ska vara givmild. Hinduerna ber inte i kyrkan utan i tempel. Man behöver inte be i ett tempel, utan det gå 1. Jämförelser mellan kristendomen, islam och hinduismen. Kristendomen, islam och hinduismen, tre av världens största religioner som också är tre väldigt olika religioner. Men några saker har de gemensamt. Både kristendomen och islam tillhör de abrahamitiska religionerna och har i grunden samma moraliska budskap. De tror på en Gud, alltså är det monoteistiska religioner och de. Hinduism can also be described as a religion that appreciates orthopraxy—or right praxis. Because doctrinal views vary so widely among Hindus, there is no norm based on orthodoxy or right belief. By contrast, ritualized acts are consistent among differing Hindu groups

domens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. • Centrala tankegångar och urkunder i världs-religionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Varierande tolkningar och bruk inom världsre-ligionerna i dagens samhälle. • Huvuddragen i världsreligionernas historia. Studiehandledningens innehåll Är abort tillåtet inom hinduism, buddhism, judendomen och kristendomen? Tack på förhand. Tom Sjöblom svarar: Hej! Ett beslut att genomföra abort är alltid en allvarlig fråga som innebär tunga beslut. Att hitta det rätta svaret är inte alltid enkelt Hinduismens början och skrifter. Vi kommer att gå igenom: sid 210-217- Hinduismens historia (floden Indus betydelse, berättelsen om Svetateku)- Hinduismens skrifter dvs. de fyra Vedaböckerna samt Upanishaderna, Bhagavadgita och Ramayana. Syfte: förstå hur religionen kommit till samt skrifternas syfte och innehåll. 1

Centrala tankar, tolkningar och urkunder i

Centrala tankegångar i judendom är förbundna med Gud och landet Israel. Text+aktivitet om centrala tankegångar i judendom för årskurs 7,8,9 Artikel i Läkartidningen där Berndt Tallerud berättar om när pesten drabbade Sverige 1710-1713. Våren 1710 stävade en skuta från den estniska staden Pärnu förbi Nämdö i Stockholms södr Ett förtydligande av sårbara platser: När man tittar på en plats - oavsett vilken - kan man även titta på platsens sårbarhet. Platsers sårbarhet kan antingen handla om att jorden själv gör platsen sårbar i form av till exempel vulkanutbrott eller torka

Hinduismens historia . Det är en av de allra äldsta idag förekommande religionerna, det kanske till och med är så att det är den äldsta. Det finns spår av hinduismen mellan 2.500 och 1.500 år före våran tideräkning började. Framförallt ifrån de delar som idag utgör Pakistan, då var det de norra delarna av Indien hinduism. hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna. Någon allmänt accepterad definition finns inte. Hinduismen har ingen stiftare, ingen av alla erkänd helig skrift och ingen (33 av 230 ord

Stora religioner – Kristendom, Judendom och Islam

Hinduism, grundkurs. Själavandring. Om du reser till Indien kan det hända att du ser heliga män som sopar marken framför sig med en kvast för att inte trampa ihjäl insekter. Det hör ihop med hinduernas tro på själavandringen. När en människa dör vandrar själen till en ny kropp. Man kan återuppstå som en människa, djur eller till och med som en. De fyra inriktningarna: Shaivism: De hinduer som dyrkar guden Shiva. Det är den äldsta av de fyra stora inriktningarna. Vaishnavism: Har ca 70% hinduer som anhängare. De tror på existensen av en skapare. Men man tror även på existens av lägre gudar men de finns bara en riktig gud. De kan också ses som mäktiga skapelser av den högste. kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. • Huvuddragen i världsreligionernas historia

Hinduisk begravning - Lavendla Begravningsbyrå

Schoolido är en digital plattform för lärande som täcker in högstadiets ämnen. Olika förklaringar passar olika elever och du kan själv välja det som funkar bäst för dig. Gå in på ett ämne, område, begrepp eller din senaste läxa och sätt igång och lär med hjälp av film, ljud, text, bild och quiz. Lär på ditt sätt, helt enkelt Hinduistiska högtider. Utöver gudarna i templen är det vanligt att varje familj har egna gudar och dem inräknat finns det miljontals. Antalet högtider som hyllar dessa olika gudagestalter är således också många. Det viktiga inom hinduismen är inte någon trosbekännelse utan hur man lever och man tar sina gudar till hjälp för att leva rätt Hinduismens tre centralaste Gudar är Brahma, Vishnu och Shiva. Brahma ses som världens skapare, Vishnu finns i allt och alla och Shiva är Gudens mänskliga närhet. Buddha menade att människan är sin egen härskare och att man endast genom att finna instinkt i sig själv skulle uppleva den slutgiltiga ron En av hinduismens heliga platser är vattentemplet på Bali. Som ni ser på bilden ovan består vattentemplet av ett flertal kranar som symboliserar olika saker. Du ställer dig under en kran för att ha tur det som kranen symboliserar.

Bokrecension: Arvet och arvtagarna – en viktig ögon-öppnare

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. • Huvuddragen i världsreligionernas historia. • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar Vad är hinduismens skrift?? Sparad av Jacob, 09.01.2017 11:50 (4 år sen) Vad är bhagavdgita kan du förklara. Sparad av Rudmila, 18.03.2017 14:35 (4 år sen) Vad symboliserar den svarta runda sylinderformade/fontån som det hälls något över Den religiösa utvecklingen i landet kännetecknas i stora drag av en tidig mytologi som innehåller många naturgudar och skapargudar för att sedan alltmer intas av en andlig inriktning som utmynnar i den blivande världsreligionen hinduism (på liknande sätt har buddhismen övertagit de shamanistiska religionernas naturgudar i Mongoliet och Tibet) Hinduism och Buddhism Ursprungs‐ land Grund‐ ades år Person som grundade religionen Trons grundstenar Inriktningar Viktiga gudar Reinkar nation eller inte. Regler att leva efter, t.ex. mat, kaster Viktiga begrepp Viktiga symboler Högtider Hinduism Buddhis Vad betyder betyder frihet för dig? Är det att vara ledig från skolan, att ha mycket pengar eller att leva i en demokrati? Kanske är det något helt annat. För en hindu kallas friheten moksha och betyder att själen befrias från det eviga kretsloppet för att återförenas med världssjälen. På vilket sätt moksha går att uppnå delar hinduer i olika inriktningar årskurs 9 ta reda på vilket budskap bilderna i avsnitten om hinduism förmedlar till eleverna. Detta har gjorts med utgångspunkt i genus, där stor vikt lagts på könsfördelningen inom det religiösa livet. Huvudfrågorna som undersökningen grundas på är hur män respektive kvinnor skildras i bilderna

 • Haspelspö öring.
 • El och energi Lön.
 • Krocken recension.
 • Avopenin och Alvedon.
 • How to make a poll on Facebook business page 2020.
 • Mästerkocken 2017 vinnare.
 • Fun Light sötningsmedel.
 • Båtliv.
 • UVB lampa vitiligo.
 • Grey's Anatomy Staffel 14 Wikipedia.
 • Samsung Galaxy S7 SD card max size.
 • Mogihome Kuddfodral Sammet.
 • Hundpejl Ultracom.
 • Byta utlöst airbag.
 • Super Smash Bros Brawl events unlock.
 • Sårpuder Apoteket.
 • Georgia Tech Hockey schedule.
 • Gunilla Persson 2001.
 • 75th Ranger Regiment Iraq scandal.
 • Dess bärare kan vara beduin.
 • Personalvetare kurs.
 • Matjord pris Kungälv.
 • Yttrandefrihetsgrundlagen 2019.
 • Android widget design guidelines.
 • Fun restaurants in Miami Beach.
 • Döljer nuna.
 • Övergivna platser Kalmar.
 • Yamaha XV 535 Kompression.
 • Gardermoen parkering P4.
 • Avant GARDE VEGAN cheesecake.
 • Kaloritabell Thaimat.
 • Skarvdon nätverkskabel.
 • Renovera dockskåp material.
 • Utbildning skog.
 • Afrikas öknar.
 • Mapa de Montreal metro.
 • Real Thai Red curry.
 • Mal fisk akvarium livslängd.
 • Håller den styrande korsord.
 • Xbox spel begagnade.
 • Steril rutin.