Home

Undernäring symtom

Risken ökar för att bland annat utveckla trycksår. Bra mat krävs för att man ska orka motionera. Brist på ork gör att man lättare faller omkull och slutar man vara fysiskt aktiv förlorar man snabbt rörligheten och balansen. Undernäring skapar också apati Eftersom undernäring innebär ett otillräckligt intag av näringsämnen, är oönskad viktnedgång ett av de vanligaste symtomen. Det är vanligt att den som får för lite näring upplever problem med hälsan i stort och har mer specifika problem, såsom försämrad tandhälsa och minskat psykiskt välbefinnande

Symtom. Misstänk undernäring vid viktnedgång på 10 % under en period av 3 månader, låg halt av äggvita i blod (serumalbumin under 30 g/l) och vid BMI under 20. Undernärda patienter reagerar ofta dåligt på sedvanlig medicinering Symptom för Undernäring hos äldre. Viktminskning. Symtom. Om du ofrivilligt går ned i vikt kan det leda till undernäring. Det kan bero på dåligt näringsintag, men även sjukdom, som man kan behöva utreda. Andra tecken kan vara låg halt av albumin, som är ett protein, i blodet och ett lågt BMI

En enkel screening för undernäring kan vara: 1. Viktnedgång de senaste två månaderna. 2. Minskad aptit de senaste två månaderna Detta är en blodsjukdom som orsakar trötthet, svaghet och en mängd andra symtom. Järn finns i livsmedel som mörka bladgrönsaker, rött kött och äggulor. Det hjälper din kropp att skapa röda blodkroppar. När du är järnbrist producerar din kropp färre röda blodkroppar Undernäring hos äldre tas inte på allvar. Inom äldrevården lider nästan var tredje person av undernäring. En av de vanligaste orsakerna till detta är ät- och sväljsvårigheter, så kallat dysfagi. Samtidigt får långt ifrån alla den hjälp de behöver och har rätt till, menar Johanna Raxén, logoped på Danderyds sjukhus Tugg- och sväljsvårigheter. Dysfagi är en vanlig orsak till undernäring hos äldre. Vanligt symtom vid till exempel stroke, Parkinsons sjukdom, MS, ALS, Alzheimers sjukdom. Mer än en tredjedel av patienterna med dysfagi har så kallad tyst aspiration med risk för pneumoni

Undvik undernäring hos äldre - 1177 Vårdguide

Observera att även en överviktig person kan vara undernärd. Tecken på metabol överbelastning är stigande kroppstemperatur, snabbt ökande vikt på grund av vätskeretention, cirkulatoriska och respiratoriska förändringar, till exempel bröstsmärta, lungödem, takykardi, arytmier och hög andningsfrekvens Svaghet, håravfall, rynkig hud på grund av att underhudsfettet försvinner är tidiga symptom. Dödsfallen beror på infektionskänslighet till följd av nedsatt immunförsvar , blodbrist och hjärtsvikt Kwashiorkor sufferers, i.e., inadequate dietary protein intake, show signs of thinning hair or Flag Sign, edema, inadequate growth, and weight loss. Note the angular stomatitis indicative of an accompanying Vitamin B deficiency as well. 1824-71T, Box 5.7DD. Cancel Viktnedgång är ett av de vanligaste symtomen, dessutom kan både illamående och kräkningar förekomma. Enligt en studie publicerad i Revista de Nefrología orsakas dessa symtom av höga värden av urea i blodet. Tyvärr kan det dröja kvar även efter behandling, vilket ökar risken för undernäring

Symptom vid undernäring Nestlé Health Scienc

Vid undernäring till följd av annan sjukdom kan bristsjukdomar också förekomma. Vid inflammation läcker albumin ut ur blodkärlen och tar med sig bl a kalcium, magnesium, zink och selen. Vid nyupptäckt B12-brist med symtom ges peroralt 2 mg cyanokobalamin x 2 i en månad Symtom och komplikationer Vid undernäring förbrukas kroppens depåer av näringsämnen och kroppsvävnad bryts ner. Symtom på undernäring är ofrivillig viktnedgång, förlust av muskelmassa, proteinförluster och försämrat immunförsvar Du eller någon i närheten har symtom på kraftig uttorkning. Sök vård på en akutmottagning om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård Andra symtom; Symtom hos barn; Huvudsymptom på undernäring (undernäring) äroavsiktlig viktminskning, även om detta inte alltid är uppenbart. Viktminskning. De flesta som är undernärda kommer att gå ner i vikt, men det är möjligt att vara hälsosam eller till och med överviktig och fortfarande undernärda Känner du igen något av symtomen nedan eller är osäker på om du lider av undernäring - kontakta sjukvården där du bor för vidare utredning. Du kan vara undernärd om du plötsligt minskar ofrivilligt i vikt börjar känna dig trött och håglö

Undernäring (Malnutrition) Doktorn

 1. brist, undernäring: Dålig nagelkvalitet med uppsplittring av nageln och utveckling av konkav nagelplatta kan ses vid olika bristtillstånd; Malignt melanom (hudcancer): Ska misstänkas vid utveckling av en mörk missfärgning under en nagel; Pigmentering av huden vid nagelroten är typis
 2. skad aptit och
 3. - och
 4. dre energi. Nedstämdhet med en känsla av sämre självförtroende. Koncentrationssvårigheter. Mindre stresstålig. Ökad ansträngningsupplevelse. Överträning - Fysiska symptom: Förhöjd vilopuls; Kronisk trötthet; Minskad aptit; Muskelstelhet; Yrsel/Huvudvärk; Överträning - Immunologiska symtom

Typiska symtom är till exempel: hosta, som kan vara torr eller slemmig och ibland ha spår av blod rosslig och tung andning, eftersom slemmet kan täppa till små luftvägar återkommande infektioner i luftvägar och bihålo Utredning. Då en patient bedöms ha risk för undernäring ska utredning ske i enlighet med fastlagda rutiner för att bestämma art och grad av undernäringsproblemet. Här är tvärprofessionell samverkan mellan olika yrkesfunktioner utifrån en beslutad ansvarsfördelning viktig. Läs mer i Vårdhandbokens text om ansvar Vanliga symtom är kraftig andnöd, rosslande andning, Vid uttalad hjärtsvikt är undernäring dock vanligare. Dålig matlust, illamående och dåligt näringsupptag i svullna tarmar kan ligga bakom undervikten. Måltiderna bör vara små, ätas ofta och bestå av energirik mat

Risk för undernäring föreligger om patienten har en eller flera av ovanstående riskfaktorer [48]. I riskbedömning för NET-patienter, framför allt hos tunntarms-NET och pankreas-NET, bör även frågor angående mag-tarmsymtom ingå då diarré/steatorré är ett vanligt symtom Symtom. Högt blodsocker (hyperglykemi) hos äldre beror oftast på infektioner eller på att behandlingen är otillräcklig. När undernäring och diabetes förekommer samtidigt är det bra att berika maten med extra fett, t ex olja eller flytande margarin i frukostgröten, på grönsaker eller i potatismos och sås Otröstlig gråt är ett vanligt symtom hos barn med allergi mot komjölk och väldigt vanligt hos barn under tre månader. Barn med allergin har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra. Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att göra vårt symtomtest

Undernäring är ett vanligt problem i Sverige, framför allt bland äldre. År 2018 hade 58 procent av de som riskbedömdes i kommunal verksamhet i kvalitetsregistret Senior Alert risk för undernäring. Det finns däremot ingen tillförlitlig statistik om hur vanligt förekommande undernäring är bland patienter som vårdas på sjukhus Symptom på undernäring. Viktnedgång är det vanligaste symptomet på akut undernäring. Vissa upplever trötthet och orkeslöshet. I fall där undernäringen lett till blodbrist kan det också förekomma andfåddhet. Kroppens immunförsvar är allvarligt försvagat vilket betyder att barn blir sjuka och kan dö av infektioner Undernäring hos äldre kan undvikas med rätt kost. Det är normalt att vikt och längd minskar vid åldrande. Men det är inte självklart att vara underviktig bara för att man är gammal. Låg vikt är ofta ett tecken på ohälsa. Därför behöver sjuka gamla få mat som är rätt sammansatt, så att de får i sig tillräckligt med näring

Undernäring hos äldre - Symptom - Sjukhus

 1. Undernäring hos äldre med neurologisk sjukdom. Maten och måltiderna är viktiga delar av våra liv. Det handlar om allt från hälsa och överlevnad till social samvaro och kulturella aktiviteter
 2. Undernäring leder till muskelsvaghet och ökad risk för fall, Symtom som är kopplade till mat och ätande bör utredas, och om möjligt ska orsakerna behandlas (Arends et al., 2017). Till exempel kan en obehandlad depression bidra till dålig aptit och viktförlust
 3. Symtom ´ Låg vikt, trötthet, gnällighet, apati Sänkt immunförsvar, dålig sårläkning Ökade besvär med spasticitet och krampe
 4. Utredning av undernäring. Efter att en patient har bedömts ha risk för undernäring utreds art och grad av undernäringsproblemet. Utredningen görs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med god kunskap om orsak, effekt och behandling av undernäring
 5. Barndom Undernäring - Orsaker, symtom och behandling barn. De flesta tror att undernäring av barn är ett problem endast i underutvecklade länder. Det är sant att de flesta fall av dödsfall som förekommer undernäring förekommer i dessa länder, särskilt på den afrikanska kontinenten
 6. Dessa symtom är inte specifika för utsatthet, men tillsammans med beteendeavvikelser och starka känslouttryck, har dessa och andra psykosomatiska symtom, ibland sin grund i att barnet far illa. Återkommande huvudvärk, buksmärtor eller andra symtom
 7. SYMTOM . Det finns inga typiska tidiga symtom vid kronisk pankreatit. Smärta Kardinalsymtomet vid kronisk pankreatit är buksmärta. Smärtan är vanligen lokaliserad till bukens övre del och strålar ofta ut mot ryggen. Smärtan uppträder ofta i attacker men kan även vara av konstant karaktär. Ibland är smärtan måltidsrelaterad

Nutrition. Malnutrition. Undernäring. - Praktisk Medici

Näringsbrister (Undernäring): Symtom Och Behandling

Anorexi, eller anorexia nervosa som det heter inom vården, drabbar oftast personer i tonåren och är vanligare hos tjejer. Sjukdomen kännetecknas av skadlig viktnedgång och att du uppfattar dig som överviktig trots att du väger för lite undernäring och viktförlust förebyggas, uremiska symtom lindras och sekundära metabola konsekvenser av uremin, såsom till exempel acidos och hyperfosfatemi, minskas. Otillräckligt energiintag som leder till ofrivillig viktförlust och katabolism medför förlust av muskelmassa och en ökning av kvävehaltiga restprodukter Vg se avsnittet Pneumoni, bronkopneumoni, lunginflammation i kapitlet Andningsvägarnas sjukdomar.. Definition. Infektiös process i lungparenkymet. Infektion som fortsatt kan vara allvarlig hos ffa äldre! Orsaker. Pneumokocker vanligast vid samhällsförvärvad pneumoni följt av Hemofilus influenzae, mykoplasma Influensaliknande symtom samtidigt med bröstsmärtor. Alla symtom på hjärtinfarkt är varningssignaler! Hälsporre : Smärta under eller på insidan av hälen när man går eller står. Smärtan brukar gå över efter en stund när man varit igång. Värst på morgonen. Långvariga besvär; Svullnad, rodnad och feber. Högt blodsocke Konfabulation är ett symptom där folk helt saknar korttidsminne. Därför hittar de på allt när de pratar för att de inte har något minne. Det finns ingen avsikt att ljuga. Om det finns oro för undernäring rekommenderas fasta inte och det kan vara bra att ta multivitaminer. Refeeding och öde

Vanlig orsak till undernäring hos äldre är ät- och

Undernäring bland äldre - omvårdnad - Viss

Komplikationer - Vårdhandboke

Symtom hos barn. Symtom på undernäring hos ett barn kan inkludera: växer inte med den förväntade hastigheten eller lägger inte på vikt som normalt skulle förväntas (vaklande tillväxt) förändringar i beteende, som att vara ovanligt irritabla, långsamma eller oroliga Förebygga och behandla undernäring eller risk för undernäring 5 Åtgärdsförlag vid risk för undernäring och undernäring- checklista 6 Symtom att beakta vid måltiden 8 Att välja en passande konsistens på måltiden 8 Process för riskbedömning av undernäring inom kommunal HSL, SoL och LSS Undernäring eller sjukhussvält har rapporterats från bl.a. Danmark, Sverige, Storbri-tannien och USA sedan 1970-talet (Steen & Rothenberg, 1997). Studier under 1990-talet visade att 13 - 60 % av inneliggande sjukhuspatienter hade symtom på undernäring (Emanuelsson & Lindencrona, 2000). Studier tyder också på att många patienter mins

Kwashiorkor

MAT OCH CANCER MAT FÖR ATT FÖREBYGGA CANCER • Primärprevention MAT UNDER BEHANDLING • Motverka undernäring • Lindra symtom MAT EFTER BEHANDLING • Sekundärpreventio till. Allvarliga symtom på undernäring. Tydliga (l. svaga l. knappt märkbara) symtom på valpsjuka. Berch Hush. 89 (1747). Behöfwer. (den döende) tröst i anseende til sjukdomens häftiga symptomer. då är den allmännaste. tröstegrund. at först styrka patienten til förtröstan på Gud. Rydén Pontoppidan 553 (1766) Personer med reumatiska sjukdomar undrar ofta vilken betydelse maten har för deras symtom och sjukdomsförlopp. Läs på forskningssidorna om Ann-Charlotte Elkans avhandling om undernäring vid RA. Länk till Ann-Charlotte Elkans avhandling om undernäring vid RA (på engelska) Sidan uppdaterad 2020-02-14 Kronisk hjärtsvikt är ett stort hälsoproblem som bara ökar. Patienter som lider av kronisk hjärtsvikt har också gastrointestinala symtom som kan påverka deras matlust t.ex. illamående, aptitlöshet, tidig mättnad och ascites. Risken för undernäring ökar vid vissa medicinska diagnoser bl.a. hjärtsvikt. Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors kunskap om nutrition i.

Undernäring - Wikipedi

Bakgrund: Kunskapen om symtom, utredning och behandling för de mest sjuka äldre är bristfällig inom stora delar av sjukvården. Den gamla människan visar många gånger helt andra symtom vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd än vad yngre människor gör. Det leder till såväl feldiagnostik som över- och underbehandling av sjuk Vanliga symtom på magnesiumbrist. Lågt hb-värde - blodbrist/anemi. I värsta fall kan järnbrist leda till blodbrist, eller anemi som är det latinska namnet. Vanliga symptom är bland annat trötthet och orkeslöshet, yrsel, hjärtklappning och öronsus undernäring kan personen i fråga drabbas av konsekvenser och försämrar på så sätt livskvalitén. Syfte: Att beskriva effekten av måltidsstödjande åtgärder hos personer symtomen är. Det delas in i mild, medelsvår och svår demens. I fasen mild demens ha Symtom som talar för matsmältningsbesvär bör specifikt efterfrågas. Basala blodprov för att upptäcka undernäring eller lokala komplikationer (Fakta 2) bör tas i samband med återbesök. Alkoholabstinens och rökstopp är viktigt för att minska sjukdomsprogress och för att minska smärtor [1, 3, 6]

Undernäring: Symptom, diagnos och behandling - Symptom

projektet: mat och cancer Öka kÄnnedomen om nutritionens betydelse vid cancerprevention, och frÄmja arbete med hÄlsosamma matvanor och cancerpreventio Tänk på att B12-behandling kan maskera en obehandlad folsyrabrist och vice versa. Vid samtidig brist korrigeras vitamin B12 först, då behandling med enbart folsyra riskerar att förvärra neurologiska symtom. Många sjukdomar, deras behandling samt undernäring ökar risken för bristtillstånd Det är sant att de är det barn eller äldre de mest utsatta före symtomen på undernäring. Det är därför vi alltid måste ta hänsyn till dem för att agera så snart som möjligt Tidig upptäckt av viktiga symtom och besvär vid risk för undernäring hos patienter med hemsjukvård. Att vara undernärd på grund av otillräckligt intag eller att ha kakexi, (kombination av undernäring och katabolism orsakad av underliggande sjukdomar), kan leda till förlust av muskelmassa, ökad fallrisk, infektionskänslighet, trycksår, depression, svaghet, trötthet och sämre.

Men undernäring är ett symtom som går att behandla, ofta framgångsrikt, om rätt resurser sätts in i tid. Undernäring drabbar i första hand muskelmassan. Den leder till att den drabbade får minskad rörelseförmåga och svårigheter att klara vardagen självständigt, vilket skapar ett ökat omvårdnadsbehov Undernäring medför lidande och förlust av livskvalitet för de som drabbas, framför allt äldre med kronisk sjukdom. För samhället innebär det också stora kostnader, framför allt i den äldre befolkningen. Samhällets kostnader för sjukdomsrelaterad undernäring beräknas vara av samma storleksordning som för övervikt och fetma

Symtom på kronisk njursvikt: en gradvis process - Steg för

Neurologiska sjukdomar och åldrande är vanliga orsaker till undernäring. Personer med Parkinsons sjukdom, stroke, MS, ALS och andra neurologiska tillstånd drabbas ofta av dysfagi, det vill säga tugg- och sväljsvårigheter Oavsett om dina symtom är milda, svåra eller någonstans mittemellan är det viktigt att kontakta läkare om du känner att du har svårt att svälja på regelbunden basis. Obehandlad dysfagi kan nämligen leda till undernäring och försämrad livskvalitet

Bristsjukdomar - Internetmedici

Symtomen som ses är framförallt smärta i underlivet, särskilt när barnet kissar och flytning från urinröret. Andra typer av infektioner och tillstånd är vanligare som orsak till sådana symtom Trötthet, apati, glömska och vilsenhet är inte bara tecken på demens, de är även vanliga symtom på depression. Om den som drabbas även är äldre, är det lätt att dra slutsatsen att symtomen beror på demens istället för depression. 2. Vitamin B12-bris Den andra typen är lokal och påverkar vissa kroppsdelar. Detta tillstånd är vanligast i ben och fötter, men kan också påverka ansikte, hand och arm. Man märker vanligtvis av symptomen först genom svullnad på extemiteterna1. En indikation på vätskeansamling är svårighet att gå ner i vikt trots dietinsatser Här är några symptom som kan vara tecken på järnbrist. 1. Blek i ansiktet. 2. Kraftiga menstrutioner. 3. Tungan tappar färg. 4. Andfåddhet. 5. Tappar hår. 6. Huvudvärk . 7. Utmattning. 8. Allmän oro. 9. Rastlösa be Undernäring orsakar trötthet, depression, apati minskad muskelstyrka och muskelmassa samt att immunförsvaret försvagas ( Faxèn-Irving, Andrèn-Olsson, Geiijerstam, Basun & Cederholm, 2005)

Hypoglykemi (lågt blodsocker) hos hundar: symtom, orsakerGlobal entry program sweden | global entry är ett

Olika saker kan vara orsak till undernäring. Det är vanligast i områden där tillgången till olika sorters mat är begränsad, Brist på C-vitamin kan leda till en sjukdom som heter skörbjugg och symtom som blödande tandkött, tandlossning och problem med sårläkning Undernäring kan behandlas utifrån åtgärder som föreslås i Senior alert. Socialstyrelsen publicerade 2011 en vägledning, Näring för god vård och omsorg - en vägledning för att förebygga och behandla undernäring, som kan användas som underlag vid förbättringsarbetet på nutritionsområdet symtom på undernäring hos äldre. Inlagd av: Stefan Svensson uppdaterad: 2015-05-08. Undernäring kan vara en farlig problem hos äldre. Det kan bero på många olika problem, bland annat: oförmåga att laga mat, förlust av smak, låg inkomst, dålig aptit, sjukdom och tandproblem

Här kan du läsa om barn neurologisk funktionsnedsättningcts_ergonomiska råd, Region Jönköpings län

För äldre är BMI ett symtom på undernäring om BMI under 22 om över 70 år och BMI under 19 om under 70 år. BMI under 22 hos en person som varit slank i hela sitt liv behöver inte innebära att personen är eller riskerar att bli undernärd. Dock bör smala personer följa Symtom på undernäring är viktnedgång, förlust av muskelmassa, proteinförlust och ett försämrat immunförsvar (Faxén Irving et al., 2010 ). Hos äldre kan undernäring innebär Något annat som är viktigt för att få bukt med undernäringen bland de äldre är hur man planerar personalens arbetstid på särskilda boenden och liknande, berättar Carin Andersson. Nattfastan får inte vara för lång för de äldre. - Arbetsledningen måste vara medveten om problematiken med undernäring, säger Carin Andersson

Jag har IBD | Kostråd vid mikroskopisk kolit - Jag har IBDVad är Crohns sjukdom?MAG-TARMSJUKDOM (IBD(irritable bowel disease)Crohns oNefrotiskt syndrom – WikipediaEB-föreningen – Svenska Epidermolysis Bullosa-föreningen

Det finns flera lätt identifierbara symptom på undernäring hos katter som husdjursägare behöver vara medvetna om. Även om undernäring i allmänhet observeras i stridskatter, kan katter som är omhuldade familjemedlemmar också drabbas av undernäring. Orsaker till undernäring hos katter Den främsta orsaken till undernäring hos en husdjurskatt är att han inte äter tillräckligt med. Med fullgod enzymersättningsbehandling, smärtlindring och anpassad kost går det oftast att få kontroll över symtomen vid bukspottkörtelsvikt. - All behandlande personal bör vara medveten om att medicinering bara är ett led i god vård av sjukdomen. Också risken för undernäring måste tas på allvar, understryker Kaija Paasikivi Symtombilden kan domineras av den utlösande sjukdomen/orsaken. Initialt ses ofta endast förhöjda kreatinin- och ureavärden. Sjunkande urin-produktion. Njursvikt med låg urinproduktion/oliguri har sämre prognos än njursvikt utan oliguri. Kussmaul-andning vid uttalad acidos. Symtom på övervätskning Symtom. Det är vanligt att GPA börjar som en långdragen förkylning, infektion, i övre luftvägarna (näsa, mun, svalg), med snuva och bihåleinflammation. Infektionen övergår sedan till en inflammation som inte ger med sig trots behandling med antibiotika. De upprepade påfrestningarna i näsan kan leda till att näsans mittvägg förstörs Det finns flera sjukdomar som ger demensliknande symtom och det händer att de förväxlas med demens. Det kan också vara en följd av fel eller olämplig medicinering (särskilt sådan som sänker halten av acetylkolin), undernäring, operation eller psykisk stress och förändringar i närmiljön 10 symptom på diabetes Visste du att du kan ha typ 2-diabetes utan att veta om det? Symptomen kommer smygande och ofta upptäcker man diabetes först när kroppen har tagit skada. Lär dig att tyda symptomen här, få reda på vad diabetes är - och se om du är riskzonen

 • Olivia Newton John Xanadu.
 • Årsplan 2021.
 • Smålandstrafiken.
 • Ufc lithuania.
 • Mästerkocken 2017 vinnare.
 • Stigmatisering funktionshinder.
 • Arlanda flygplats stängd.
 • Renault Kangoo begagnad.
 • CCM hockey Jerseys.
 • Gucci Soho Disco bag colors.
 • Deinosuchus ARK Saddle.
 • Bilirubin, konjugerat.
 • Bästa vodkan 2020.
 • Skilsmässa Iran.
 • Dns server isn't responding.
 • Crescent 26 tum 7 växlar.
 • TV4 tv program.
 • Br1.
 • Restless legs dagtid.
 • Große straße flensburg postleitzahl.
 • Väcka barn på natten för att kissa.
 • Unfall Spandauer Straße Falkensee heute.
 • Du levande IMDb.
 • Olearys Nyköping.
 • Facebook messenger for windows 10 64 bit free download filehippo.
 • Parabol installatör.
 • Stadtplan Bern kaufen.
 • How the Grinch Stole Christmas nyafilmer.
 • Taupe svenska.
 • Harry Potter Museum London pris.
 • Senap med honung.
 • Jobba med KOL.
 • Kung Frankrike 1700 talet.
 • Gluconeogenesis ATP cost.
 • Köpa tivo box utan abonnemang.
 • List of International schools in Khobar.
 • Ford Taunus Transit kaufen.
 • Partnervermittlung Europa.
 • Machu Picchu tempel.
 • Vad är vårdslöshet i trafik.
 • Kronans droghandel Apotek AB organisationsnummer.